Zapisy na nowy rok akademicki zakończone

Zapisy na I rok Górnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz na kontynuację zajęć w roku akademickim 2023/24 zostały zakończone.

Spotkanie z prof. Bogdanem Musiałem

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu ze znanym historykiem polskim i niemieckim, prof. Bogdanem Musiałem. Odbędzie się ono 9 lutego 2023 (czwartek) o godz. 17.00 w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności (Katowice, ul. Wincentego Pola 38).

Spotkanie rozpocznie prelekcja prof. Bogdana Musiała pt. „Jak górnicy obalili komunę. Wpływ przemysłu wydobywczego na upadek PRL w świetle dokumentów sowieckich”. Badacz dotarł do dokumentów sowieckich, które ukazują znaczenie protestów w kopalniach w latach 80. XX wieku w drodze ku wolnej Polsce. Mottem do spotkania będzie zdanie Michaiła Gorbaczowa, na które trafił prof. Musiał, że to górnicy z ZSRR oraz polscy górnicy mieli wpływ na rozpad ówczesnego systemu w tych krajach.

Prof. Bogdan Musiał jest historykiem polskim i niemieckim, zajmuje się głównie badaniem dziejów Niemiec, Polski i Rosji w XX wieku, szczególnie w czasie II wojny światowej i w latach międzywojennych. Pracował m.in. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, Biurze Edukacji Publicznej IPN, był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie kierował katedrą Studiów nad Europą Środkową i Wschodnią. Zasiadał w Radzie przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, był też (2021–2022) dyrektorem Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Wcześniej, na przełomie lat 70. i 80. ub. wieku, pracował jako górnik w kopalniach węgla kamiennego „Wieczorek” oraz „Wujek” w Katowicach. W 1985 zamieszkał w Niemczech Zachodnich, gdzie uzyskał azyl polityczny.

Noworoczny Bal Maskowy

Zapraszamy na Noworoczny Bal Maskowy, który odbędzie się 11 lutego o godzinie 15:00 w auli CKZiU. Wpisowe (20 zł) i zapisy u kierownika GUTW przyjmowane będą do 6 lutego 2023.

Inauguracja nowego roku akademickiego

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/23 odbędzie się 29 września br. o godzinie 16:00 w auli CKZiU. Wykład inauguracyjny pt. „Dialogi mistrzów” wygłosi dr Jacek Kurek. Serdecznie zapraszamy!

Nowe zajęcia! Koło teatralne zaprasza

Ruszają nowe zajęcia — koło teatralne „Elementarne zadania aktorskie”. Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach 15:30—17:00. Zajęcia poprowadzi aktor i wokalista Teatru Rozrywki w Chorzowie — Sławomir Banaś. Zapraszamy do zapisów — obowiązuje ograniczona liczba miejsc.

Jesteśmy na Facebooku

Zapraszamy do polubienia profilu GUTW na Facebooku! Zamieszczane tutaj będą aktualne informacje na temat działalności GUTW.