Wykłady

Wykłady odbywają się w auli CKZiU w podanych dniach o godz. 16.00 (12.03.2024 wyjątkowo o 15.30). Wykłady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć słuchacze GUTW oraz osoby niebędące słuchaczami.

Terminy, tematy oraz godziny wykładów mogą ulec zmianie z przyczyn nieleżących po stronie Uniwersytetu. W związku z tym zaleca się sprawdzenie z kilkudniowym wyprzedzeniem czy dany wykład nie został odwołany, czy nie nastąpiła zmiana tematu lub godziny.

Termin Wykładowca Temat wykładu
20.02.2024 r. Mgr Joanna Drosdzol Opowieść o ciepłym i kolczastym, co czyni nas szczęśliwymi?
12.03.2024 r. Mgr Michał Seget Perły Palermo — kontynuacja
16.04.2024 r. Dr n. med. Małgorzata Błaszczyńska Probiotyki — fakty i mity
28.05.2024 r. Mgr Kamil Błażejewski Znaczenie i rola suplementów w życiu aktywnego seniora