Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku mieści się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie, przy ul. Urbanowicza 2. Czerwony znacznik na mapie wskazuje to miejsce. Przyciski ze strzałkami umożliwiają przesuwanie mapy, „plus” i „minus” to zbliżenie i oddalenie.