Zobacz wszystkie galerie

Spotkanie, taniec, wykłady

20 stycznia 2015 r. — Spotkanie z dyrektorem CKUE

Spotkanie, taniec, wykłady

20 stycznia 2015 r. — Spotkanie z dyrektorem CKUE

Spotkanie, taniec, wykłady

20 stycznia 2015 r. — Spotkanie z dyrektorem CKUE

Spotkanie, taniec, wykłady

20 stycznia 2015 r. — Spotkanie z dyrektorem CKUE

20 stycznia 2015 r. — Zajęcia z tańca

Spotkanie, taniec, wykłady

20 stycznia 2015 r. — Zajęcia z tańca

Spotkanie, taniec, wykłady

20 stycznia 2015 r. — Zajęcia z tańca

Spotkanie, taniec, wykłady

20 stycznia 2015 r. — Zajęcia z tańca

Spotkanie, taniec, wykłady

20 stycznia 2015 r. — Zajęcia z tańca

Spotkanie, taniec, wykłady

20 stycznia 2015 r. — Zajęcia z tańca

Spotkanie, taniec, wykłady

20 stycznia 2015 r. — Zajęcia z tańca

17 lutego 2015 r. — Wykład pt. „Zwyczaje i obrzędy rodzinne na Górnym Śląsku. Tradycja i współczesność”, dr Grzegorz Odoj

Spotkanie, taniec, wykłady

17 lutego 2015 r. — Wykład pt. „Zwyczaje i obrzędy rodzinne na Górnym Śląsku. Tradycja i współczesność”, dr Grzegorz Odoj

Spotkanie, taniec, wykłady

17 lutego 2015 r. — Wykład pt. „Zwyczaje i obrzędy rodzinne na Górnym Śląsku. Tradycja i współczesność”, dr Grzegorz Odoj

Spotkanie, taniec, wykłady

17 lutego 2015 r. — Wykład pt. „Zwyczaje i obrzędy rodzinne na Górnym Śląsku. Tradycja i współczesność”, dr Grzegorz Odoj

24 lutego 2015 r. — Wykład pt. „Zalecenia dietetyczne odnośnie tłuszczy w diecie”, Anna Kandora

Spotkanie, taniec, wykłady

24 lutego 2015 r. — Wykład pt. „Zalecenia dietetyczne odnośnie tłuszczy w diecie”, Anna Kandora

Spotkanie, taniec, wykłady

24 lutego 2015 r. — Wykład pt. „Zalecenia dietetyczne odnośnie tłuszczy w diecie”, Anna Kandora

Spotkanie, taniec, wykłady

24 lutego 2015 r. — Wykład pt. „Zalecenia dietetyczne odnośnie tłuszczy w diecie”, Anna Kandora

Spotkanie, taniec, wykłady

24 lutego 2015 r. — Wykład pt. „Zalecenia dietetyczne odnośnie tłuszczy w diecie”, Anna Kandora

Spotkanie, taniec, wykłady

24 lutego 2015 r. — Wykład pt. „Zalecenia dietetyczne odnośnie tłuszczy w diecie”, Anna Kandora

Spotkanie, taniec, wykłady

24 lutego 2015 r. — Wykład pt. „Zalecenia dietetyczne odnośnie tłuszczy w diecie”, Anna Kandora