Zobacz wszystkie galerie

Spotkanie Noworoczne

10 stycznia 2017 r. — Spotkanie Noworoczne słuchaczy GUTW

Spotkanie Noworoczne

10 stycznia 2017 r. — Spotkanie Noworoczne słuchaczy GUTW

Spotkanie Noworoczne

10 stycznia 2017 r. — Spotkanie Noworoczne słuchaczy GUTW

Spotkanie Noworoczne

10 stycznia 2017 r. — Spotkanie Noworoczne słuchaczy GUTW