Zobacz wszystkie galerie

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

25 maja 2019 r. — XI Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Seniorzy na start”

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

25 maja 2019 r. — XI Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Seniorzy na start”

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

25 maja 2019 r. — XI Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Seniorzy na start”

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

25 maja 2019 r. — XI Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Seniorzy na start”

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

25 maja 2019 r. — XI Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Seniorzy na start”

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

25 maja 2019 r. — XI Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Seniorzy na start”

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

25 maja 2019 r. — XI Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Seniorzy na start”

31 maja 2019 r. — Wiosenne spotkanie integracyjne

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

31 maja 2019 r. — Wiosenne spotkanie integracyjne

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

31 maja 2019 r. — Wiosenne spotkanie integracyjne

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

31 maja 2019 r. — Wiosenne spotkanie integracyjne

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

31 maja 2019 r. — Wiosenne spotkanie integracyjne

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

31 maja 2019 r. — Wiosenne spotkanie integracyjne

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

31 maja 2019 r. — Wiosenne spotkanie integracyjne

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

31 maja 2019 r. — Wiosenne spotkanie integracyjne

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

31 maja 2019 r. — Wiosenne spotkanie integracyjne

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

31 maja 2019 r. — Wiosenne spotkanie integracyjne

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

31 maja 2019 r. — Wiosenne spotkanie integracyjne

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

31 maja 2019 r. — Wiosenne spotkanie integracyjne

Olimpiada UTW, spotkanie integracyjne

31 maja 2019 r. — Wiosenne spotkanie integracyjne