Zobacz wszystkie galerie

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

25 października 2019 r. — Spotkanie integracyjne w chorzowskim Skansenie

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

25 października 2019 r. — Spotkanie integracyjne w chorzowskim Skansenie

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

25 października 2019 r. — Spotkanie integracyjne w chorzowskim Skansenie

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

25 października 2019 r. — Spotkanie integracyjne w chorzowskim Skansenie

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

25 października 2019 r. — Spotkanie integracyjne w chorzowskim Skansenie

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

25 października 2019 r. — Spotkanie integracyjne w chorzowskim Skansenie

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

25 października 2019 r. — Spotkanie integracyjne w chorzowskim Skansenie

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

25 października 2019 r. — Spotkanie integracyjne w chorzowskim Skansenie

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

25 października 2019 r. — Spotkanie integracyjne w chorzowskim Skansenie

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

25 października 2019 r. — Spotkanie integracyjne w chorzowskim Skansenie

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

25 października 2019 r. — Spotkanie integracyjne w chorzowskim Skansenie

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

25 października 2019 r. — Spotkanie integracyjne w chorzowskim Skansenie

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

25 października 2019 r. — Spotkanie integracyjne w chorzowskim Skansenie

26 października 2019 r. — Turniej brydża sportowego „Szlemowisko” dla członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku (Lubliniec)

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

26 października 2019 r. — Turniej brydża sportowego „Szlemowisko” dla członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku (Lubliniec)

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

26 października 2019 r. — Turniej brydża sportowego „Szlemowisko” dla członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku (Lubliniec)

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

26 października 2019 r. — Turniej brydża sportowego „Szlemowisko” dla członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku (Lubliniec)

29 października 2019 r. — Wykład pt. „Omówienie najczęściej występujących schorzeń oczu u seniorów”, dr n. med. Barbara Mandera

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

29 października 2019 r. — Wykład pt. „Omówienie najczęściej występujących schorzeń oczu u seniorów”, dr n. med. Barbara Mandera

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

29 października 2019 r. — Wykład pt. „Omówienie najczęściej występujących schorzeń oczu u seniorów”, dr n. med. Barbara Mandera

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

29 października 2019 r. — Wykład pt. „Omówienie najczęściej występujących schorzeń oczu u seniorów”, dr n. med. Barbara Mandera

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

29 października 2019 r. — Wykład pt. „Omówienie najczęściej występujących schorzeń oczu u seniorów”, dr n. med. Barbara Mandera

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

29 października 2019 r. — Wykład pt. „Omówienie najczęściej występujących schorzeń oczu u seniorów”, dr n. med. Barbara Mandera

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

29 października 2019 r. — Wykład pt. „Omówienie najczęściej występujących schorzeń oczu u seniorów”, dr n. med. Barbara Mandera

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

29 października 2019 r. — Wykład pt. „Omówienie najczęściej występujących schorzeń oczu u seniorów”, dr n. med. Barbara Mandera

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

29 października 2019 r. — Wykład pt. „Omówienie najczęściej występujących schorzeń oczu u seniorów”, dr n. med. Barbara Mandera

Spotkanie integracyjne, turniej brydżowy, wykład

29 października 2019 r. — Wykład pt. „Omówienie najczęściej występujących schorzeń oczu u seniorów”, dr n. med. Barbara Mandera