Zobacz wszystkie galerie

Wykłady

9 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Masowa kultura jako źródło patologicznych postaw...”

Wykłady

9 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Masowa kultura jako źródło patologicznych postaw...”

Wykłady

9 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Masowa kultura jako źródło patologicznych postaw...”

Wykłady

9 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Masowa kultura jako źródło patologicznych postaw...”

Wykłady

9 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Masowa kultura jako źródło patologicznych postaw...”

Wykłady

9 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Masowa kultura jako źródło patologicznych postaw...”

Wykłady

9 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Masowa kultura jako źródło patologicznych postaw...”

Wykłady

9 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Masowa kultura jako źródło patologicznych postaw...”

Wykłady

9 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Masowa kultura jako źródło patologicznych postaw...”

Wykłady

9 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Masowa kultura jako źródło patologicznych postaw...”

Wykłady

9 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Masowa kultura jako źródło patologicznych postaw...”

Wykłady

9 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Masowa kultura jako źródło patologicznych postaw...”

Wykłady

9 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Masowa kultura jako źródło patologicznych postaw...”

16 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Izrael — między pamięcią a nowoczesnością”, wystawa o Fryderyku Chopinie

Wykłady

16 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Izrael — między pamięcią a nowoczesnością”, wystawa o Fryderyku Chopinie

Wykłady

16 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Izrael — między pamięcią a nowoczesnością”, wystawa o Fryderyku Chopinie

Wykłady

16 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Izrael — między pamięcią a nowoczesnością”, wystawa o Fryderyku Chopinie

Wykłady

16 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Izrael — między pamięcią a nowoczesnością”, wystawa o Fryderyku Chopinie

Wykłady

16 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Izrael — między pamięcią a nowoczesnością”, wystawa o Fryderyku Chopinie

Wykłady

16 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Izrael — między pamięcią a nowoczesnością”, wystawa o Fryderyku Chopinie

Wykłady

16 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Izrael — między pamięcią a nowoczesnością”, wystawa o Fryderyku Chopinie

Wykłady

16 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Izrael — między pamięcią a nowoczesnością”, wystawa o Fryderyku Chopinie

Wykłady

16 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Izrael — między pamięcią a nowoczesnością”, wystawa o Fryderyku Chopinie

Wykłady

16 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Izrael — między pamięcią a nowoczesnością”, wystawa o Fryderyku Chopinie

Wykłady

16 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Izrael — między pamięcią a nowoczesnością”, wystawa o Fryderyku Chopinie

Wykłady

16 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Izrael — między pamięcią a nowoczesnością”, wystawa o Fryderyku Chopinie

23 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Dlaczego musimy cierpieć?”

Wykłady

23 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Dlaczego musimy cierpieć?”

Wykłady

23 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Dlaczego musimy cierpieć?”

Wykłady

23 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Dlaczego musimy cierpieć?”

Wykłady

23 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Dlaczego musimy cierpieć?”

Wykłady

23 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Dlaczego musimy cierpieć?”

Wykłady

23 listopada 2010 r. — Wykład pt. „Dlaczego musimy cierpieć?”