Zobacz wszystkie galerie

Chór, wykład, gimnastyka

17 października 2011 r. — Spotkanie Chóru GUTW

Chór, wykład, gimnastyka

17 października 2011 r. — Spotkanie Chóru GUTW

Chór, wykład, gimnastyka

17 października 2011 r. — Spotkanie Chóru GUTW

Chór, wykład, gimnastyka

17 października 2011 r. — Spotkanie Chóru GUTW

18 października 2011 r. — Wykład pt. „Góry Polski”

Chór, wykład, gimnastyka

18 października 2011 r. — Wykład pt. „Góry Polski”

Chór, wykład, gimnastyka

18 października 2011 r. — Wykład pt. „Góry Polski”

Chór, wykład, gimnastyka

18 października 2011 r. — Wykład pt. „Góry Polski”

Chór, wykład, gimnastyka

18 października 2011 r. — Wykład pt. „Góry Polski”

Chór, wykład, gimnastyka

18 października 2011 r. — Wykład pt. „Góry Polski”

Chór, wykład, gimnastyka

18 października 2011 r. — Wykład pt. „Góry Polski”

Chór, wykład, gimnastyka

18 października 2011 r. — Wykład pt. „Góry Polski”

Chór, wykład, gimnastyka

18 października 2011 r. — Wykład pt. „Góry Polski”

Chór, wykład, gimnastyka

18 października 2011 r. — Wykład pt. „Góry Polski”

24 października 2011 r. — Zajęcia gimnastyczne

Chór, wykład, gimnastyka

24 października 2011 r. — Zajęcia gimnastyczne

Chór, wykład, gimnastyka

24 października 2011 r. — Zajęcia gimnastyczne

Chór, wykład, gimnastyka

24 października 2011 r. — Zajęcia gimnastyczne

Chór, wykład, gimnastyka

24 października 2011 r. — Zajęcia gimnastyczne

Chór, wykład, gimnastyka

24 października 2011 r. — Zajęcia gimnastyczne

Chór, wykład, gimnastyka

24 października 2011 r. — Zajęcia gimnastyczne